Rewaloryzacja

Rewaloryzacja Ogrodu Krasińskich
 

W  2012 roku rozpoczęła się rewaloryzacja Ogrodu Krasińskich. Jest to jeden z najstarszych ogrodów Warszawy. Ostatnia duża jego modernizacja miała miejsce na początku XIX w. wg. projektów Franciszka Szaniora. W 1965 r. wpisany został do rejestru zabytków.  Głównym celem prac jest przywrócenie mu wartości zabytkowej oraz wyeksponowanie i odtworzenie elementów historycznych kompozycji z zachowaniem funkcji rekreacyjnych, otwartych dla mieszkańców. Rewaloryzacja obejmuje zieleń, układ drogowy, wodny i oświetleniowy oraz elementy małej architektury. Prace są wykonywane etapami. Układ zieleni ma zachowywać fazę przebudowy parku z przełomu XIX i XX wieku. Tam, gdzie w historycznej kompozycji zieleni pojawiły się ubytki, posadzone zostaną odpowiednio ukształtowane i wyrośnięte drzewa i krzewy. Pozostawiony będzie również bardzo popularny plac zabaw oraz wybudowany nowy. Odrestaurowane zostaną układy wodne i wybudowana fontanna dla dzieci. W części powojennej powstanie miejsce z urządzeniem do ćwiczeń w ogrodzie.
 

Decyzje o przeprowadzeniu prac, jak i ich zakresie były poprzedzone nie tylko wytycznymi konserwatorskimi, opiniami architektów krajobrazu oraz specjalistów z zakresu zabytkowych założeń parkowych, ale również konsultacjami społecznymi. Dotyczy to również wycinki drzew prowadzonej pod czujnym okiem specjalistów, poprzedzonej wydaniem przez Stołecznego Konserwatora Zabytków  decyzji na wykonanie wycinki.Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis podejmowanych działań:
 

 • Rewaloryzacja Ogrodu Krasińskich rozpoczęła się od opracowania zaleceń konserwatorskich do konkursu na opracowanie koncepcji rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków  30 czerwca 2010 r.,

 • Od stycznia 2011 r. do zakończenia i podsumowania konkursu, można było zgłaszać  uwagi dotyczące rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich na platformie konsultacji Centrum Konsultacji Społecznych miasta stołecznego Warszawy

 • Od połowy stycznia do początku lutego 2011 r., CKS prowadziło badania wśród użytkowników Ogrodu Krasińskich.

 • Luty - marzec 2011 r. nastąpiło zatwierdzenie i uszczegółowienie zaleceń konserwatorskich przez Stołecznego Konserwatora Zabytków.

 • 2 marca 2011 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami dotyczące planów rewaloryzacyjnych, podsumowujące proces konsultacji społecznych (w spotkaniu wzięło udział ok. 90 mieszkańców).

 • Kwiecień 2011 r. przeprowadzono uzgodnienia dotyczące regulaminu konkursu (Stołeczny Konserwator Zabytków, Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Burmistrz Dzielnicy Śródmieście, sędziowie sądu konkursowego), uruchomiono procedurę konkursu na wykonanie koncepcji rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich,

 • 17 sierpnia 2011 r. ogłoszono wyniki  konkursu. Następnie odbyła się dyskusja pokonkursowa z udziałem mieszkańców, historyków, przedstawicieli miasta, konserwatora zabytków i uczestników konkursu 

 • 31 sierpnia 2012 r. konserwator  zabytków zatwierdził  projekt rewaloryzacji ogrodu. 

 • 6 listopada 2012 r.  uzyskano  pozwolenia na budowę i rozpoczęcie prac w ogrodzie.

 • Od listopada 2012 r. do początku stycznia 2013 inwestor otrzymał decyzje Stołecznego Konserwatora Zabytków i Wydziału Ochrony Środowiska na wykonanie wycinki drzew i krzewów zgodnie z zatwierdzonym projektem gospodarki istniejącą zielenią.
   

Wydanie przez Stołecznego Konserwatora Zabytków  decyzji na wykonanie wycinki poprzedzone było:
 

 • inwentaryzacją i dokładną analizą wykonaną przez zespół projektowy (architekci krajobrazu),

 • szczegółowymi oględzinami w terenie wykonanymi przez przedstawicieli Zarządu Terenów Publicznych oraz Stołecznego Konserwatora Zabytków (architekci krajobrazu oraz specjaliści z zakresu zabytkowych założeń parkowych)
   

Do wycinki przeznaczono 336 sztuk z czego 312 sztuk ze względów zdrowotnych.
Drzewa cenne gatunkowo mimo kolizji z historycznymi założeniami ogrodu pozostały do naturalnej śmierci.
Stare topole i klony zagrażały bezpieczeństwu spacerowiczów Trzeba podkreślić, że usuwanie zagrażających zdrowiu ludzkiemu drzew jest OBOWIĄZKIEM zarządcy.
 

W zamian za wycięte drzewa Zarząd Terenów Publicznych zobowiązany został do posadzenia 91 sztuk drzew. Będą to m.in. modrzewie, świerki, klony, kasztanowce, brzozy, magnolie, jabłonie, dęby, platany i lipy.
Nasadzonych zostanie również ponad 24 000 sztuk krzewów, roślin okrywowych i bylin (żywotniki, cisy, hortensje, bluszcze, tawuły, suchodrzewy, graby, powojniki, derenie, głogi, róże okrywowe, róże parkowe i wiele innych).
 

Gatunki wycięte to głównie drzewka owocowe 60 szt., brzoza, czeremcha, zamierające dęby szypułkowe o średnicy pnia 18-30 cm, dereń, głóg, grab, jarząb, jesion, jodła, klony (jawor, polny, pospolity) klon jesionolistny, klony srebrzyste, kasztanowce, lipy, topole kanadyjskie, topole szare, topola czarna, topola biała, modrzew.
 

Nowe nasadzenia to:
- 91 drzew
- 8 182  krzewów
- 1 008 róż okrywowych
- 7 433 bylin
- 1 316 pnączy
- 4800 roślin cebulowych
- 18 500 nasadzeń sezonowych

Nasadzenia będą miały w dużej mierze charakter uzupełniający kompozycje, np.:  jabłonie ozdobne w otoczeniu historycznego placu zabaw, uzupełnienia grup od strony ul. Świetojerskiej,
Świerki serbskie 12 szt. w pobliżu kaskady („tatrzańskie klimaty”),
4 sztuki (kasztanowce i lipa) przy ogrodzeniu zabytkowym
4 szt kasztanowce w rejonie wschodnim (ul. Bohaterów Getta)
3 dęby Monument przy Pasażu Simonsa
3 kasztanowce przy Schronie od strony Bohaterów Getta
Centralna, historyczna część, 3 drzewa z przesadzenia (tulipanowce 2, kasztanowiec 1), magnolie, platan 1, miłorząb. Pozostałe drzewa w części powojennej ogrodu.
 

Apelujemy o cierpliwość i zapraszamy wiosną 2014 do nowego ogrodu pełnego pięknej zieleni.